Bergeninstallasjon

Termografering

Bergen Installsjon AS utfører Termografering som er et ”varmesøkende kamera”. Vi har spesialisert oss på termografering av elektriske anlegg.

Hvorfor termografering

Termografering brukes til å avdekke svikt i det elektriske anlegget før disse får konsekvenser for bruker eller i verste fall brann. For bedrifter kan uønsket avbrudd få store økonomiske konsekvenser. Her avdekker vi feilen på et tidlig tidspunkt, slik at kunden kan utføre en planlagt stans/utkobling av anlegget og få utbedret feilen. Her er det et stort sparepotensial for kunden.

Hva er termografering?

Termografering er en form for infrarød fotografering, der man får et bilde av temperaturen på overflaten av de forskjellige bygningskomponentene. Termografering er et relativt nytt fagfelt i Norge. Men oppmerksomheten rundt termograferingens nytte på forskjellige fagfelt har økt de siste årene. Spesielt har takstmenn, utbyggere og andre tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. På elektrosiden har termografering vært en vanlig del av internkontrollen av elektriske anlegg i mange år. Termografi er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termografi er en teknikk som ved hjelp av varmekamera måler temperatur og viser et bilde av et objekts varmeenergi. Varmeenergi eller infrarød energi er lys fra en bølgelengde som ikke kan oppfattes med det blotte øyet. Denne bølgelengden er en del av det elektromagnetiske spektret (bilde til venstre) som vi oppfatter som varme. Alle objekter over det absolutte nullpunkt (- 273,15° C) avgir varme og der igjennom infrarød stråling.

Omsorgspartner vestland Daglig leder Preben von Ahnen