Tjenester til bedriftsmarkedet

Bedrift

Vi leverer energibesparende og gode løsninger for bedrifter, barnehager, borettslag, skoler og butikker. Sammen med våre dyktige samarbeidspartnere har vi løsninger enten det gjelder nybygg eller rehabilitering.

Hvorfor velge oss?

 • Solid firma med over 100 års erfaring, etablert i 1917
 • Bergen eldste innen elektroinstallasjon.
 • Mye erfaring innen drift av privatkunder, kjøpesenter, næringsbygg, bygårder, etc.
 • Stiller til avtalt tid
 • Leverer til avtalt pris.

Industrianlegg

Bergen Installasjon AS har mange faste kunder blant distriktets industri bedrifter.
Det meste av arbeidet er nyanlegg og ombyggings arbeider og vedlikehold ved eksisterende anlegg.

Vi kan tilby følgende

4

Elektriker – service

4

Feilsøking – dokumentasjon

4

Systemrettet internkontroll

4

Døgnavtale – forslag til løsninger

4

Energiøkonomisering

4

Termografering

Internkontroll

Internkontroll for elektriske anlegg i industri og næring, er en tjeneste som er basert på IDV-avtalen (Internkontroll, Drift og Vedlikehold). Denne internkontrollforskriften er en del av HMS avtalen fra 1991. Bergen Installsjon AS ivaretar den delen av denne avtalen som gjelder elektro. Vi utfører serviceavtaler på vedlikehold, Internkontroll og dokumentasjon, samt drifting av alle typer næringsbygg.

Hva er internkontroll

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette gjelder også det elektriske anlegget.

Hva gjør AS Bergen Installsjon på internkontroll?

 • Periodisk oppfølging etter avtale eller årlig kontroll. En eventuelt årlig kontroll i næring er avhengig av anlegget (type anlegg, hva som skal sjekkes og hvor gammelt det er).
 • Sjekk av det elektriske anlegget. Kontroll for feil og mangler påvis fra elektriker.
 • Internkontroll, drift og vedlikehold av tekniske anlegg:
  • El.anlegg og tavler
  • Nødlysanlegg
  • UPS anlegg
  • SD og Automasjonsanlegg
  • Brannvarslingsanlegg
  • Adgang, ITV, Innbruddsanlegg
 • Termografering

Brannanlegg

Bergen Installasjon AS installerer brannalarmanlegg.

Sammen med våre leverandører prosjekterer, leverer og monterer vi de fleste typer brannalarmanlegg for bedrifter og næring. Vi leverer både kablet og trådløst brannalarmanlegg. I byggforskriftene fra 2017 §11-12 ledd 2b stilles det krav til at nye boliger skal ha røykvarslere som er forsynt fra strømnettet og har batteribackup. Er det ønskelig med flere varslere skal disse seriekobles.

Nødlysanlegg

I næringseiendommer, offentlige bygg, hoteller og større boligbygg er det ofte krav til nødlysanlegg. Det er svært viktig at dette fungerer i nødsituasjoner. Bergen Installasjon AS utfører både installasjon av slike anlegg, og etablerer gjerne avtale om nødvendige kontroller og funksjonstester av nødlysanlegget. Dette integreres ofte i avtale om internkontroll, eller det etableres egen avtale for dette.

Bergen Installsjon AS påtar seg også ansvaret for deres eksisterende nødlysanlegg.

Termografering

Bergen Installsjon AS utfører Termografering som er et ”varmesøkende kamera”. Vi har spesialisert oss på termografering av elektriske anlegg. Termografering brukes til å avdekke svikt i det elektriske anlegget før disse får konsekvenser for bruker eller i verste fall brann. For bedrifter kan uønsket avbrudd få store økonomiske konsekvenser. Her avdekker vi feilen på et tidlig tidspunkt, slik at kunden kan utføre en planlagt stans/utkobling av anlegget og få utbedret feilen. Her er det et stort sparepotensial for kunden.

Hva er termografering?

Termografering er en form for infrarød fotografering, der man får et bilde av temperaturen på overflaten av de forskjellige bygningskomponentene. Termografering er et relativt nytt fagfelt i Norge. Men oppmerksomheten rundt termograferingens nytte på forskjellige fagfelt har økt de siste årene. Spesielt har takstmenn, utbyggere og andre tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. På elektrosiden har termografering vært en vanlig del av internkontrollen av elektriske anlegg i mange år. Termografi er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termografi er en teknikk som ved hjelp av varmekamera måler temperatur og viser et bilde av et objekts varmeenergi. Varmeenergi eller infrarød energi er lys fra en bølgelengde som ikke kan oppfattes med det blotte øyet. Denne bølgelengden er en del av det elektromagnetiske spektret (bilde til venstre) som vi oppfatter som varme. Alle objekter over det absolutte nullpunkt (- 273,15° C) avgir varme og der igjennom infrarød stråling.

Belysning

Belysning er en viktig del av hverdagen. Vi hjelper deg med å skape gode og energieffektive løsninger.

Våre løsninger er mer enn fint design og teknisk gode produkter. Vi bidrar også med praktiske løsninger som forenkler gjennomføringen av prosjektet.

Videre bidrar vi også til løsninger som gir økt velvære og bedre ytelse for dem som skal arbeide i lyset, og at belysningen gir langsiktig og kostnadseffektiv drift.

 Energisparing med LED?

Din bedrift eller borettslag kan oppnå økt besparelse og flere fordeler ved å bytte til moderne LED belysning.

Elektrikerne fra Bergen Installasjon leverer alle typer tjenester til bedrifter – alt fra prosjektering, rådgivning og prosjektledelse til montering og vedlikehold i nye og eksisterende bygg.

Vi kan tilby alle kunder en serviceavtale og rammeavtale der vi gir faste priser på time og materiell.

Elotec Ajax

Elotec Ajax er utviklet for sikring av næringsbygg og har komponenter som dekker de fleste behov, både for innendørs og utendørs sikring.

Med det mest prisbelønte trådløse systemet i Europa vil bygget ditt være godt sikret mot inntrengere.

Ved store områder kan du øke rekkevidden med inntil 5 repeatere .

En repeater har 1800 meter rekkevidde i fri sikt, slik at du kan sikre store områder.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss i AS Bergen Installasjon for mer informasjon eller forespørsel på et prosjekt.