Bergeninstallasjon

Solceller på bolighus

Solceller dekker deler av husets energibehov med fornybar og miljøvennlig energi, og ved å redusere andelen strøm som kjøpes fra nettet vil du spare penger. Våre elektrikerer gir deg både solcellerådene du trenger og hjelp til å montere anlegget.

  • Spar strøm

  • Få støtte av Enova

Slik velger du solceller på boligen din

Når du skal velge solceller til boligen din, er det flere hensyn du må ta. Det første du må tenke på at er hvor stort anlegget skal være. Du bør vurdere hvor stort effektbehov du har, for dimensjoneringen av anlegget bør gjøres i henhold til dette.

Poenget er at du bør bruke mest mulig av den produserte energien selv, da det er mer lønnsomt enn å betale mer for et større anlegg for så å selge overskuddsenergi tilbake til nettet. 

Taket påvirker mulighetene dine

Samtidig spiller forhold ved huset også inn. Du må ta hensyn til retning og vinkel på takflatene, type tak, størrelsen på taket og solforholdene på tomta. Her vil våre elektrikere gi deg god hjelp, og dere kan avtale en gjennomgang og befaring av hvilke muligheter du har.

Hvor mye strøm sparer du?

Tar vi utgangspunkt i et anlegg som dekker et areal på 50 m2 og som har en totaleffekt på 9,8 kWh, vil det være mulig å produsere nærmest 8000 kWh i året.

Dette er den teoretiske besparelsen du kan oppnå, men hvor mye du faktisk sparer er avhengig av flere faktorer. Værforhold gjennom året, solforholdene og plassering eller vinkling av panelene er viktige faktorer som påvirker energiproduksjonen. I tillegg må du faktisk klare å bruke energien som blir produsert.

Hvor mye penger er det mulig å spare?

Hvilke økonomiske besparelser du kan oppnå er selvsagt avhengig av strømprisene. Med en pris på 115 øre per kWh, som var gjennomsnittlig strømpris inklusive nettleie, kraftpris og avgifter i 2019, vil et anlegg der 8000 kWh både produseres og forbrukes gi en besparelse på om lag 9 000 kroner årlig. Høyere eller lavere strømpriser enn dette vil selvsagt påvirke regnestykket. 

Relaterte tjenester

Hva får du i støtte fra Enova?

Enova gir økonomisk støtte til privatpersoner som monterer solcelleanlegg på boliger og fritidsboliger. Per mai 2022 er maksimalt støttebeløp 47 500 kroner. Støtten er delt i to og det er mulig å få:
  • 7 500 kroner i fast støttebeløp til selve installasjonen

  • 2 000 kroner per kW installert effekt, oppad begrenset til 20 kW

Tar vi utgangspunkt i anlegget nevnt over, vil det være mulig å få Enova-støtte på drøyt 27 000 kroner. Eksempelet tar utgangspunkt i at det brukes paneler med en effekt på 365 watt hver.

Følg alle Enovas krav

For å få Enova-støtte stilles det en rekke krav og alle er like viktige å imøtekomme. Det er særlig viktig å merke seg at tiltaket må være ferdigstilt og at all fakturadokumentasjon for anlegget må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato.

Enova stiller også krav om at du må ha plusskunde-avtale med strømleverandør eller nettselskap for å kunne selge strøm tilbake til nettet.

Alt arbeid skal dessuten være utført av fagfolk med nødvendig utdanning og autorisasjon, og støtten gjelder kun for private husholdninger i helårs- eller fritidsbolig. Her finner du uttømmende informasjon om kravene som stilles. Våre elektrikere kan også veilede deg i kravene, og etter endt jobb leverer vi selvsagt all dokumentasjon som kreves for at du skal kunne søke om støtte.

Hvilken type solcelle passer til hvilket tak?

Det finnes i utgangspunktet to hovedkategorier av solcelleløsninger å velge mellom:

  • Utenpåliggende (Bulding Applied PhotoVoltaics, BAPV)

  • Bygningsintegrerte (Building Integrated PhotoVoltaics, BIPV)

Hva du velger er både avhengig av taktypen, personlige preferanser og hvor mye penger og arbeid du vil legge ned i jobben.

Tradisjonelle saltak og andre skråtak

På tradisjonelle saltak eller andre typer skråtak er det foreløpig mest vanlig å bruke utenpåliggende solcellepaneler. Det henger både sammen med at de er hakket bedre enn de integrerte når det gjelder effekt, samtidig som det er forholdsvis enkelt å montere dem utenpå eksisterende taktekking. Disse panelene er svært synlige og kan ha negative konsekvenser rent estetisk.

For deg som skal bytte tak

Har du planer om å bytte tak kan det være lurt å vurdere integrerte systemer. Her finnes det flere alternativer å velge mellom. Felles for dem er at de gir et stilrent sluttresultat der solcellene synes i mye mindre grad enn utenpåliggende systemer. På deler av taket der det ikke er ønskelig eller fornuftig å montere solceller kan det monteres tekking som har lik utforming som solcellene. Dermed blir helheten på taket ivaretatt.

Flatt tak

På flate tak egner utenpåliggende paneler seg best. Det skyldes at panelene må monteres med helling for å få best mulig solinnstråling. Disse monteres som regel på stativer som vinkles omtrent 10 grader. Med brattere vinkel vil panelene kaste skygger på raden bak, og dermed reduseres effekten betraktelig. Ofte vinkles radene i litt ulike himmelretninger for å få en jevnest mulig strømproduksjon gjennom dagen.

 
 

Omsorgspartner vestland Daglig leder Preben von Ahnen