Bergeninstallasjon

Nødlysanlegg

Bergen Installsjon AS påtar seg også ansvaret for deres eksisterende nødlysanlegg.

I næringseiendommer, offentlige bygg, hoteller og større boligbygg er det ofte krav til nødlysanlegg. Det er svært viktig at dette fungerer i nødsituasjoner. Bergen Installasjon AS utfører både installasjon av slike anlegg, og etablerer gjerne avtale om nødvendige kontroller og funksjonstester av nødlysanlegget. Dette integreres ofte i avtale om internkontroll, eller det etableres egen avtale for dette.

Omsorgspartner vestland Daglig leder Preben von Ahnen