Bergeninstallasjon

Internkontroll

Internkontroll for elektriske anlegg i industri og næring, er en tjeneste som er basert på IDV-avtalen (Internkontroll, Drift og Vedlikehold). Denne internkontrollforskriften er en del av HMS avtalen fra 1991. Bergen Installsjon AS ivaretar den delen av denne avtalen som gjelder elektro. Vi utfører serviceavtaler på vedlikehold, Internkontroll og dokumentasjon, samt drifting av alle typer næringsbygg.

Hva er internkontroll

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette gjelder også det elektriske anlegget.

Hva gjør AS Bergen Installsjon på internkontroll?

  • Periodisk oppfølging etter avtale eller årlig kontroll. En eventuelt årlig kontroll i næring er avhengig av anlegget (type anlegg, hva som skal sjekkes og hvor gammelt det er).

  • Sjekk av det elektriske anlegget. Kontroll for feil og mangler påvis fra elektriker.

  • Internkontroll, drift og vedlikehold av tekniske anlegg:

  • El.anlegg og tavler

  • Nødlysanlegg

  • UPS anlegg

  • SD og Automasjonsanlegg

  • Brannvarslingsanlegg

  • Adgang, ITV, Innbruddsanlegg

  • Termografering

Omsorgspartner vestland Daglig leder Preben von Ahnen