Har du et gammelt hus?

Å rehabilitere en bolig betyr at vi oppdaterer grunnteknologien slik som strøm inntak, sikringskap, jording og ledninger. Eldre hus har som regel luftstrekk, skruesikringer og mangelfull jording. Dette betyr ikke bare økte kostnader, men også at potensialet for brann, jordingsfeil og overspenning kan forekomme.

Gamle kabler, stikkontakter og brytere gir også økt sikkerhetsrisiko i hjemmet. Ved en oppussing er det naturlig å se på helheten i huset, og her er det viktig med god planlegging. Våre erfarne elektrikere har lang erfaring og ikke minst mange gode idéer på hvordan ditt hjem kan fylles med smarte løsninger som gir økt trivsel, komfort og sikkerhet.

Ting å tenke på ved rehabilitering

  • Er anlegget tilfredsstillende dimensjonert for sitt bruk og tilpasset dagens krav til sikkerhet?
  • Er det riktig belysning og varme?
  • Er det beste tekniske løsning på styring av lys, varme og andre elektriske installasjoner?
  • Er det riktig plassering av stikkontakter, brytere og andre elektriske installasjoner?
  • Er det riktig design på utstyret tilpasset dine ønsker?

AS Bergen Installasjon gjør følgende

Ved rehabilitering vil ofte det elektriske anlegget utvides og dimensjoneres for dagens krav. Ved oppussing glemmer en ofte at en ny vegg eller nye elektriske installasjoner krever utvidelse av det elektriske anlegget. Vi hjelper deg med dette.

I dag finnes det mange smarte, energieffektive og estetiske løsninger for varme, lys, lyd, kontakter og brytere. Vi kan komme med tips og råd om hvordan du kan få et trivelig, trygt og lekkert hjem. Vi leverer lamper og spotter, vi kabler og monterer.

Rehabiliterer og vedlikeholder
Bytter ut og nyinstallerer jordfeilbrytere
Gir råd på hvordan du kan spare strøm
Skifter ut sikringer slik at de blir enklere å betjene og sikrere i bruk
Sørger for nattsenking av ditt el-anlegg

Ta kontakt

AS Bergen Installasjon ønsker å delta aktivt ved en forespørsel på rehabilitering. Vi har som mål at alle våre kunder skal føle begeistring over den totale kvaliteteten de får hos oss. Med det tenker vi på evnen til å være kreativ, ideskapende, engasjerende og ansvarsbevisst. Vi er en høyst aktuell leverandør på store prosjekter og kan tilby en komplett leveranse innen elektro.