Ofte stilte spørsmål

Jordfeilbryter slår ut når det er feil på det elektriske anlegget eller når det er feil på tilkoblet utstyr. Grunner til dette kan være forårsaket av gamle utelamper, skjøteledninger, brente ledninger eller annet som slår ut jordfeilbryteren. Dersom dette skjer må du kontakte elektriker for feilsøking.

Prisen på elbillader varierer ut i fra lengde fra sikringsskap, hvor laderen skal være i forhold til huset og hvilken ladeboks man skal ha, men en enkel installasjon ligger på ca. 15.000 kr.

Prisen på boligalarm varierer ut i fra hvor mange detektorer, funksjoner man skal ha i tillegg til størrelse på huset. Boligalarm pleier imidlertid å ligge på ca. 6000 kr.

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette gjelder også det elektriske anlegget.

Når man planlegger belysing er det flere ting som spiller inn, men det viktigste er å avdekke og møte behovene til hver enkelt kunde. Det er viktig å avdekke om man skal ha direkte belysning ifa. lamper, eller indirekte belysning, altså at man ikke skal se lyskilden. Det er også viktig å tenke på fargene på veggene i huset mtp. hvor mange lamper en skal ha, man bør tenke på om man skal ha faste lamper eller løse lyskilder, er det viktig med dimbare lys, hvilken farge det skal være på lyset osv. Alt dette hjelper vi deg med.

Det kommer an på hvilket rom man har varmekabler i. I stue og kjøkken hvor det er parkettgulv ligger det ofte på 60w. I gang og vaskerom hvor det er fliser kan man regne 100-120w. Flislagt bad er ofte på 120-150w.

Det er to typer gulvvarme som ofte blir brukt, det er: varmefolie og varmekabler.

Varmefolie ligger på 800kr pr. kvm ferdig levert. I tillegg kommer det termostat.

Prisen på varmekabler avhenger av størrelse på rommet, men ligger ofte på ca. 700 kr pr. kvm.

Hvis det er et støpt gulv bør ikke varmekabler slås på før etter 1 uke. I tillegg bør man øke varmen gradvis for at gulvet ikke skal sprekke. Begynn først på 5 grader og øk deretter gradvis.

På Tradisjonelle varmekabler kreves det 2 cm eller mer i påstøp. På lavtbyggende varmekabler holder det med ca. 6 mm påstøp.

Varmekabler i gulv har estimert levetid på 30 år.

Varmekablene ligger under hele gulvet og fordeler varmen over gulvet. Ved betongunderlag vil varmekablene varme opp betongen som også gir en behagelig varme. I stedet for å bruke en panelovn som gir varme ett sted gir gulvvarme en jevn og behagelig temperatur i hele gulvet.

Ved bruk av smarte termostater på varmekabler er det mulig å gjøre det energieffektivt å bruke varmekabler. Dette kan gjøres ved nattsenking eller temperatursenking på dagen når man er på jobb. Ved valg av en smart termostat trenger ikke varmekabler være særlig dyrere enn panelovner. I tillegg gir varmekabler bedre komfort mtp. varme i hele gulvet.

Ved skrusikringer må man skru ut gammel sikring hvor perlen i bakkant av sikringen har sprunget ut og sette i ny sikring. Ved gjentatte tilfeller hvor sikringen ryker er det naturlig å tro at det er feil på det elektriske anlegget og det anbefales å kontakte elektriker. Automatiske sikringer skal man ikke skifte, de vipper man simpelthen opp igjen. Dersom sikringen vipper ned gjentatte ganger må elektriker kontaktes.

I dag har man gått over til jordfeilautomater. Det er en innebygget jordfeilbryter i automatsikringene. Dersom det er en feil på det elektriske anlegget vil kun den ene sikringen gå, f.eks. i stuen eller et annet rom. I tillegg er det mye lettere med automatsikringer da en bare vipper opp bryteren igjen. Det er med andre ord ikke nødvendig å skifte sikringer, og man får bedre oversikt over hvor det er en feil på det elektriske anlegget. Med tanke på brannsikkerhet er det også en stor fordel med jordfeilautomater.

Prisen på nytt sikringsskap med jordfeilautomater varierer ut ifra antall kurser man skal ham men pleier å koste fra 8000 kr.

Med smarthus kan man styre diverse funksjoner i huset med et panel eller en app på telefonen. Smarthusfunksjoner er ofte at man kan ta av og på lys i flere eller alle rom, man kan styre varmekilder, musikkanlegg, alarm, dørlås osv. Fordelen med dette er at man får mer kontroll over funksjoner i huset. I tillegg kommer det flere løsninger som kan kobles mot smarthus. Dette er ofte løsninger som gir mer kontroll og kan føre til strømbesparelser og komfort.

Smarthus gir ofte mer komfort, brukervennlighet, kontroll og strømbesparelse.

Termografering er bruk av varmesøkende kamera for å avdekke varmgang i det elektriske anlegget. Ofte blir dette gjort på et tidlig tidspunkt for å unngå fare for brann, men det kan også brukes for å lokalisere varmekabler.

Strømsparing handler mye om brukeratferd. I tillegg til dette kan man bruke strømspareløsninger som smarthus, smarte produkter som smart termostat og billader.

Antall stikkontakter kommer an på hvilket rom det er snakk om, men man skal ha ca. 1 stikkontakt pr. 4 kvadratmeter.

Spenningen i stikkontakter i Norge er på 230 volt.

En elektriker koster fra ca. 850 kr timen. Dette kommer imidlertid an på størrelsen på prosjektet og hva det inkluderer.

En elektriker gjør alt innen elektrisk arbeid som montering av lyskilder, gulvvarme, elbillader, feilsøking av elektrisk anlegg, brannalarm osv.

AS Bergen Installasjon er Bergens eldste elektrikerfirma og ble grunnlagt i 1917 som Bergens Installasjonsbureu.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss i AS Bergen Installasjon for mer informasjon eller forespørsel på et prosjekt.