Bergeninstallasjon

Riktig elektriker på byggeprosjektet

I byggeprosjekt kan du redusere risikoen ved å bruke håndverkere som har god kompetanse og forstår ditt behov. En elektriker som kan bistå med målrettet prosjektering og installasjon gir deg trygghet for et godt resultat.

 • Planlegging

 • Kompetanse

 • Gode leverandører

Hva er viktig å tenke på i forbindelse med byggeprosjekter

I et byggeprosjekt er det mye å holde orden på, og mange valg som skal tas. For å gjøre prosjektet sikrere, både fysisk og økonomisk, vil vi fremheve sertifisering og reklamasjonsrett som noe av det viktigste å tenke på.

Sertifisering

Ved utførelse av elektroinstallasjoner stilles det strenge krav til sertifisering av personell. Du bør derfor sjekke at den du velger har de rette sertifiseringene.

I Elvirksomhetsregisteret skal alle som utfører elektrisk arbeide være registrert. Du kan du også se hvilke typer elektriske arbeider de kan utføre.

Elvirksomhetsregisteret angir hvilke anleggsområder selskapet har meldt inn kompetanse på:

 • Bygning - lavspenningsanlegg

 • Industri - lavspenningsanlegg

 • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk

 • Heis- og løfteinnretninger - elektriske anlegg

 • Maskiner - elektriske anlegg

 • Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg

 • Jernbane- og sporveisdrift - elektriske lavspenningsanlegg

 • Jernbane- og sporveisdrift - elektriske høyspenningsanlegg

 • Bygning - høyspenningsanlegg

 • Forsyningsanlegg - lavspenning

 • Forsyningsanlegg - høyspenning

 • Ledningsanlegg - lavspenning

 • Ledningsanlegg - høyspenning

 • Maritime elektriske lavspenningsanlegg

 • Maritime elektriske høyspenningsanlegg

 • Enkle høyspenningsanlegg - drift og vedlikehold

Ekom sertifisering

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Med Ekom menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

Den teknologiske utviklingen innebærer at det i flere typer nett vil være mulighet for elektronisk kommunikasjon. Eksempler på slike nett er regulerings-, alarm- og styringssystemer som SDanlegg, KNX, xComfort og brann- og innbruddsentraler.

Nødlys- og brannalarmanlegg

Direktoratet for Byggkvalitet sertifiserer selskaper som skal utføre prosjektering og installasjon av brannalarm- og nødlysanlegg.

Reklamasjonsrett

Våre elektrikere levere komplette løsninger fra rådgivning til installasjon, vedlikehold og serviceavtaler. Fra kjeden tilrettelegger vi med gode innkjøpsavtaler og gode dataverktøy som kommer våre kunder til gode.

Som kunde kan du nyte godt av fem års reklamasjonsrett på leverte produkter og tjenester. Å ha én leverandør å forholde deg til på både produkter og tjenester er en stor fordel om noe skulle oppstå senere.

Ansvarsfordeling mellom eier og leietaker i et bygg

Ansvaret du har som eier av et bygg

Når du eier et bygg er du ansvarlig for at elanlegget er i forskriftmessig stand. I forskriften om elektriske lavspenningsanlegg står det blant annet: “Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V”.

Ansvaret du har som leietaker i et bygg

Som bruker av bygget, og dermed bruker av det elektriske anlegget, er du i følge forskriften om elektriske lavspenningsanlegg ansvarlig for at det er i forskrifsmessig stand. Dersom du som leier er en virksomhet så må du i tillegg forholde deg til internkontrollforskriften og de kravene som stilles der rundt helse, miljø og sikkerhet. Det behøver du ikke som privatperson.

Hvilke former for avtaler bør du inngå med din elektriker?

Design og arkitektur

I byggeprosjekter velges design gjerne sammen med bruker / oppdragsgiver / interiørarkitekt eller andre som bestiller ønsker å bruke. Alle medlemmer i EL-PROFFEN har tilgang til et stort utvalg av leverandører, og kan derfor finne produkter og løsninger som passer godt inn i alle miljø. Våre elektrikere har god erfaring med løsningsvalg og fargevalg på utstyr i samarbeid med andre aktører.

Energieffektivisering og smart styring

Energieffektive bygg er viktig både for samfunnet som helhet og for dem som skal betale for energien som brukes. God styring av det elektriske anlegget vil gjøre bygget til et rimeligere bygg å bruke, og utnytte samfunnets energiressurser på en god måte.

Styring av anlegg er en naturlig del av elektrikerens hverdag, og suksess for energieffektivisering og effektstyring er avhengig av styresystemet som velges. Våre elektrikere gir deg gode råd også rundt energieffektivisering.

Omsorgspartner vestland Daglig leder Preben von Ahnen